СОЁЛЫН ХЯНАЛТ

Аймгийн нийтийн номын сантай байгуулсан хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу насанд хүрэгчдийг номтой нөхөрлүүлэх зорилгоор 1,4 дүгээр бүрэн дунд сургууль, 2 дугаар бага сургуулиудын багш нарын дунд уран зохиолын номоор “Ном-оюуны толь” сэдэвт АХА тэмцээнийг тус тус зохион байгуулан ажиллав. Мөн тус ажлын чиглэлийн зорилго зорилт,ач холбогдлын талаар орон нутгийн ТВ-4 телевизэд ярилцлага өгөв.

 

БАЙГУУЛЛАГЫН 2017 ОНЫ 04-Р САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ХУРЛЫН ЯВЦАД ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Үүрэг, даалгаврын агуулга

Биелүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх албан тушаалтан

1

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 5.11, 5.12, 5.17 дахь заалтуудын хэрэгжилт хангалтгүй байна. Цаашид хангуулах арга хэмжээ авах

байнга

Т.Күлзира

А. Ардах

М. Дауренбек

2

Хөдөө хяналт шалгалт хийж ирсний дараа ард иргэдэд мэдээлэл өгөх ажил хангалтгүй байна. Мэдээлэл өгөөхөд хяналт тавих.

Тухай бүр

Хэлтсийн дарга нар. А.Айрерим

3

МХЕГ-аас ирсэн удирдамжийн дагуу хийсэн хяналт шалгалтуудын дагуу хийгдсэн шалгалтуудын танилцуулгыг заавал хянуулан, даргын Зөвлөлийн хуралд оруулж байх.

Тухай бүр

Бүх байцаагчид

4

Сумдын байцаагч нарын ажлыг шалгах удирдамж гаргаж батлуулах тухай бүр сумд хяналт шалгалтаар явахдаа авч явж байх

Байнга

А.Айгерим

Хэлтсийн дарга нар

5

Хүнсний Хордлого гарсан, үйлдвэрийн осол гарсан, малын гоц халдвар өвчин гарсан нөхцөлд МХЕГ, аймгийн ЭМГ, Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт тухай бүр шуурхай мэдээлж байх тухай албан тоот хүргүүлэх. Энэ талаар мэдээлэл маш хангалтгүй байна. 

Тухай бүр

Бүх байцаагч нар

6

Хэлтсийн дарга нар ажилчддаа эзэн болох цаг бүртгэлийг хатуу хянах

байнга

Хэлтсийн дарга нар

7

1,2,3-р сард хийсэн хяналт шалгалтын мэдээллээ цахим системд бүрэн оруулж дуусгах.

4.21

Бүх байцаагч нар

8

Үүрэг, даалгаврын агуулга

Биелүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх албан тушаалтан

Үүрэг  авсан хугацаа

Гарын үсэг

Биелэлт

1

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 5.11, 5.12, 5.17 дахь заалтуудын хэрэгжилт хангалтгүй байна. Цаашид хангуулах арга хэмжээ авах

байнга

Т.Күлзира

А. Ардах

М. Дауренбек

2

Хөдөө хяналт шалгалт хийж ирсний дараа ард иргэдэд мэдээлэл өгөх ажил хангалтгүй байна. Мэдээлэл өгөөхөд хяналт тавих.

Тухай бүр

Хэлтсийн дарга нар. А.Айрерим

3

МХЕГ-аас ирсэн удирдамжийн дагуу хийсэн хяналт шалгалтуудын дагуу хийгдсэн шалгалтуудын танилцуулгыг заавал хянуулан, даргын Зөвлөлийн хуралд оруулж байх.

Тухай бүр

Бүх байцаагчид

4

Сумдын байцаагч нарын ажлыг шалгах удирдамж гаргаж батлуулах тухай бүр сумд хяналт шалгалтаар явахдаа авч явж байх

Байнга

А.Айгерим

Хэлтсийн дарга нар

5

Хүнсний Хордлого гарсан, үйлдвэрийн осол гарсан, малын гоц халдвар өвчин гарсан нөхцөлд МХЕГ, аймгийн ЭМГ, Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт тухай бүр шуурхай мэдээлж байх тухай албан тоот хүргүүлэх. Энэ талаар мэдээлэл маш хангалтгүй байна. 

Тухай бүр

Бүх байцаагч нар

6

Хэлтсийн дарга нар ажилчддаа эзэн болох цаг бүртгэлийг хатуу хянах

байнга

Хэлтсийн дарга нар

7

1,2,3-р сард хийсэн хяналт шалгалтын мэдээллээ цахим системд бүрэн оруулж дуусгах.

4.21

Бүх байцаагч нар

8

 

"ХОТ СУУРИН ГАЗАРТ УНДНЫ УС ТҮГЭЭХ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА" СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Сургалтыг 2017 оны 4-р сарын 25-26 өдрүүдэд Мэргэжлийн хяналтын газар, Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газар,Эрүүл мэндийн газар,Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагуудтай хамтран аймгийн хэмжээнд гүний худгийг эзэмшиж, ажиллуулж байгаа эзэд болон гүний худаг ашиглаж байгаа сургууль, цэцэрлэгийн эмч, тогооч, нярав нарт Усны аюулгүй байдал ,Ус түгээх цэгийн үйлчилгээ ерөнхий шаардлага,Хуванцар савны хэрэглээ,Усаар дамжих өвчнүүд,

Дэлгэрэнгүй...
 

АЛТАНЦӨГЦ, БАЯННУУР СУМДАД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталж ирүүлсэн 01/139 тоот хяналт шалгалтын удирдамжийн мөрөөр Боловсрол, соёл, урлагийн газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг / Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч, Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч, Боловсрол, соёл, урлагийн мэргэжилтэн/-ын бүрэлдэхүүнтэйгээр Алтанцөгц, Баяннуур сумын бүрэн дунд сургууль, цэцэрлэгийн гал тогоо, хүүхэд харах үйлчилгээ, Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилт мөн сургуулийн эмчийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус шалгалтыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 19-20-ний өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.

 

Хуудас 12 -с 1

huuli

Сайтын зочин

Зочилсон
1
Мэдээллүүд
78
Нийтлэлийг үзсэн тоо
26989

Холбоо барих

Баян-Өлгий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар

 Хаяг: Баян-өлгий аймаг , МХГ-ын байр

Утас: 976-70422338

Факс: 70422338

И-Мэйл: p_bo@inspection.gov.mn

Вебсайт: www.bo.inspection.gov.mn

Байршил